Back to top

Jak powstała lista Warm Showers?

W 1993 roku Terry Zmrhal i Geoff Cashman zapoczątkowali ten serwis. W 1996 roku Roger Gravel zaczął aktualizować i zarządzać listą Warm Showers, gdy spostrzegł, że nikt tego nie robił. Randy Fay przekształcił listę w bazę danych opartą na mapie w formie strony internetowej w 2005 roku i ostatecznie przejął funkcję administratora, gdy Roger odszedł na emeryturę w 2009. Obecnie mała, ale oddana sprawie grupa ochotników zarządza stroną i komunikacją między użytkownikami.