Back to top

Nie potrafię załadować zdjęcia (lub opinii ze zdjęciem) (Internet Explorer 9)

Odkąd dostępna jest wersja 9 Internet Explorer, strony i użytkownicy na całym świecie zgłaszają problemy z ładowaniem zdjęć.  W przypadku naszej strony możesz dodać zjęcie profilowe, zatwierdzić i.... czekać w nieskończoność, ponieważ operacja ta nigdy nie dobiega końca. Nie znaleźliśmy rozwiązania tego problemu. Zalecamy użycie innych darmowych przeglądarek - Chrome lub Firefox.