Back to top

Czy Warmshowers.org jest podmiotem prawnym? Czy mogę moje wsparcie finansowe odliczyć od podatku?